מטרות העמותה

 

מתקיימים

קיימות ביקום

1) קידום חינוך חינם למדע, להנדסה ולקיימות בקהילות השונות בארץ, בלי הבדלי דת, מעמד סוציו-אקונומי, יכולת פיזית או קוגניטיבית. החינוך לקיימות יהיה בנושאי שמירת איכות הסביבה והטבע, כגון: ניקיון הסביבה, שימוש חוזר ומחזור, במטרה לשפר את איכות החיים בחברה ולהעצים מנהיגות יעילה ויזמות אישית בקרב האוכלוסייה.

 

2) שיפור הדמוקרטיה באמצעות הגנה חכמה של זכויות אזרחיות וחברתיות, והעלאת המודעות בקרב האזרחים בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם לדורות בעתיד.

 

3) שימוש במקומות ציבוריים (שניתנה הרשות להשתמש בהם), למטרת אמנות-מדע וגידולי מזון.

 

4) העצמת יכולת העמותה להשיג את המשימה והיעדים שהוצבו, בצורה יעילה ומועילה, באמצעות יצירת שותפויות, המצאות ואירועים.